دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی: وزارت خارجه در واکنش به اهانت به قرآن کریم و مقدسات باید با قاطعیت برخورد کند

دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی: وزارت خارجه در واکنش به اهانت به قرآن کریم و مقدسات باید با قاطعیت برخورد کند

نهصد و بیست و هفتمین جلسه عمومی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در روز دوشنبه دوم مرداد ماه 1402 با حضور اعضای شورای مرکزی و مشورتی در دفتر مرکزی جمعیت و بصورت آنلاین با حضور دبیران استانی برگزار شد.

فرهنگی

اخبار سیاسی