حبیب الله بوربور: حمایت حاکمان غربی از جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه، یکبار دیگر ثابت کرد حقوق بشر غربی مفهومی تهی و کاسبکارانه است

حبیب الله بوربور: حمایت حاکمان غربی از جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه، یکبار دیگر ثابت کرد حقوق بشر غربی مفهومی تهی و کاسبکارانه است

نهصد و چهل و دومین جلسه عمومی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در روز دوشنبه هشتم آبان ماه 1402 با حضور اعضای شورای مرکزی و مشورتی در دفتر مرکزی جمعیت برگزار شد.

فرهنگی

اخبار سیاسی