امسال وظیفه سیاسی مهم‌تر از انتخابات نداریم/ کلیدواژه ایمان و امید را نصب العین خودمان قرار دادیم
دکتر حدادعادل در همایش ۵۰۰ نفره مسئولین شورای ائتلاف:

امسال وظیفه سیاسی مهم‌تر از انتخابات نداریم/ کلیدواژه ایمان و امید را نصب العین خودمان قرار دادیم

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: امسال وظیفه سیاسی مهم تر از انتخابات نداریم و هر نتیجه ای این انتخابات داشته باشد با همین شور و شوق کار را ادامه می‌دهیم.

بور بور در گفتگو با فردا: حجاریان چون دولت اصلاحات در قدرت نیست، ترویج ناامیدی می‌کند

بور بور در گفتگو با فردا: حجاریان چون دولت اصلاحات در قدرت نیست، ترویج ناامیدی می‌کند

عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: اگر دولت همسو با آقای حجاریان سرکار باشد از استواری و قدرتمندشدن کشور به واسطه حضور اصلاح طلبان در عرصه های مدیریت اجرایی سخن می گوید اما به محض آنکه جریان رقیب جای آنها را در اداره کشور بگیرد، با بهانه های مختلف به ترویج ناامیدی در جامعه می پردازد.

فرهنگی

اخبار سیاسی