قوه قضاییه با ارائه گزارش دقیق و به موقع به مردم اجازه ندهد رسانه های خارجی فضای روانی جامعه را مسموم کنند
دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی:

قوه قضاییه با ارائه گزارش دقیق و به موقع به مردم اجازه ندهد رسانه های خارجی فضای روانی جامعه را مسموم کنند

دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی عنوان کرد قوه قضاییه اجازه ندهد فضای عمومی و روانی جامعه توسط رسانه های معاند خوراک دهی و مسموم شود.

نشست انتخاباتی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با حضور اعضای شورای مرکزی و مشورتی، دبیران استانی و چهره های سیاسی  در اواخر دیماه برگزار خواهد شد
دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی:

نشست انتخاباتی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با حضور اعضای شورای مرکزی و مشورتی، دبیران استانی و چهره های سیاسی در اواخر دیماه برگزار خواهد شد

حبیب الله بوربور، دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی گفت با توجه به اهمیت انتخابات پیشرو و با تاکید مقام معظم رهبری بر مشارکت حداکثری، نشست انتخاباتی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با حضور اعضای شورای مرکزی و مشورتی، دبیران استانی و چهره های سیاسی در پایان دی ماه برگزار خواهد شد

سیصدمین جلسه مجمع خیرین کشور برگزار شد

سیصدمین جلسه مجمع خیرین کشور برگزار شد

مورخ ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲، سیصدمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین کشور با میزبانی از خانم دکتر معصومیان، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران، مهندس جعفری، مدیر روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، و حضور اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

فرهنگی

اخبار سیاسی