دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی: تغییر ریل دیپلماسی بین المللی از مسیر التماسی به مسیر حفظ عزت و منافع متقابل در دولت سیزدهم

دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی: تغییر ریل دیپلماسی بین المللی از مسیر التماسی به مسیر حفظ عزت و منافع متقابل در دولت سیزدهم

دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی بیان کردند عملکرد دولت سیزدهم در عرصه دیپلماسی ثابت کرده که می شود بدون اینکه کشورفروشی کنیم منافع ملی را تامین کنیم ایشان افزودند پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تمام تلاش دولت مردان در جهت برگرداندن ریل دیپلماسی بین المللی از مسیر التماسی به مسیر عزت و احترام و تامین منافع متقابل به کار گرفته شد.

فرهنگی

اخبار سیاسی