نشست انتخاباتی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با حضور اعضای شورای مرکزی و مشورتی، دبیران استانی و چهره های سیاسی  در اواخر دیماه برگزار خواهد شد
دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی:

نشست انتخاباتی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با حضور اعضای شورای مرکزی و مشورتی، دبیران استانی و چهره های سیاسی در اواخر دیماه برگزار خواهد شد

حبیب الله بوربور، دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی گفت با توجه به اهمیت انتخابات پیشرو و با تاکید مقام معظم رهبری بر مشارکت حداکثری، نشست انتخاباتی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با حضور اعضای شورای مرکزی و مشورتی، دبیران استانی و چهره های سیاسی در پایان دی ماه برگزار خواهد شد

انتخابات و بیعت دوباره با امامین انقلاب
یادداشت:

انتخابات و بیعت دوباره با امامین انقلاب

فرمانده پایگاه بسیج دانشگاه فرهنگیان کشور، با بیان اینکه، "انتخابات یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است"،‌ گفت: مشارکت حداکثری مردم، جلوه آشکار تقویت نظام است

دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی:  در انتخابات پیشرو، مهمترین موضوع، مشارکت حداکثری است

دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی: در انتخابات پیشرو، مهمترین موضوع، مشارکت حداکثری است

حبیب الله بوربور: در انتخابات پیشرو، مهمترین مولفه، مشارکت حداکثری است هر چند باید همه تلاش کنیم یک مجلس کارآمد تشکیل شود اما مهمتر از آن، حضور مردم در صحنه معادلات داخلی کشور است که دشمن شکن خواهد بود و امید دشمنان ایران اسلامی را به یاس تبدیل خواهد کرد

فرهنگی

اخبار سیاسی