ارائه پیشنهادات در جهت رونق معادن به رئیس جمهور

ارائه پیشنهادات در جهت رونق معادن به رئیس جمهور

احتراما بدینوسیله کمیته معدن جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان حوزه معدن و در راستای تکلیف شرعی خود و منویات مقام معظم رهبری جهت کمک به دولت محترم، آسیب شناسی را در حوزه معادن کشور انجام داده است

اعلام سقف و کف حمایتی شاخص/بورس تحت فشار این دو عامل قرار دارد
یک کارشناس: روند منفی بورس تا یک ماه آینده تداوم دارد

اعلام سقف و کف حمایتی شاخص/بورس تحت فشار این دو عامل قرار دارد

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: یک بخش رشد بازار میتواند با تزریق نقدینگی از طریق هولدینگ‌ها و یک بخش دیگر هم با بازگشت اعتماد به بازار از طریق دستورالعمل‌ها انجام شود.

فرهنگی

اخبار سیاسی