دعوت جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی از همه افراد توانمند برای ثبت نام در انتخابات مجلس

دعوت جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی از همه افراد توانمند برای ثبت نام در انتخابات مجلس

حبیب الله بوربور: جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از باسابقه ترین احزاب ملی فعال کشور تمام تلاش خود را برای هر چه با شکوه تر برگزار شدن انتخابات آتی بکار خواهد گرفت در همین راستا از کارشناسان کمیته های تخصصی جمعیت در سراسر کشور و همه کسانی که در خود این توانایی را می بینند که بتوانند در جایگاه نمایندگی مجلس ، مثمر ثمر باشند ، برای ثبت نام دعوت بعمل می آورد.

فرهنگی

اخبار سیاسی