تاریخ انتشار : پنجشنبه 8 تیر 1402 - 13:36

♦️‌ ایران راه هایی یافته تا دشمنان شدیدا مجهزتر خود را شکست دهد

🔹‌ اساتید دانشکده های نظامی آمریکا:
اگر پادشاه بودم کاری میکردم که ایران با دشمنانمان متحد نشود!/نیروی نظامی ایران بهترین نمونه چیزی است که به آن جنگ ترکیبی میگوییم!