برگزاری آخرین جلسه مجمع خیرین کشور در سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : پنجشنبه 24 اسفند 1402 - 7:11
برگزاری آخرین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین کشور در سال ۱۴۰۲

برگزاری آخرین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین کشور در سال