برگزاری آخرین جلسه مجمع خیرین کشور در اسفند ماه سال ۱۴۰۲

حضور اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین کشور و خیرین شاخص در برنامه نطق آزاد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

حضور اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین کشور و خیرین شاخص در برنامه نطق آزاد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

حضور اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین کشور و خیرین شاخص در برنامه نطق آزاد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سیصد و دومین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین کشور صبح روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ با حضور خانم مریم نامور آزاد، نماینده مرکز سیمرغ رسانه ملی و دیگر اعضای مجمع برگزار شد.

فرهنگی

اخبار سیاسی